Beelden zeggen meer dan 1000 woorden
Beelden zeggen meer dan 1000 woorden
Beelden zeggen meer dan 1000 woorden
Beelden zeggen meer dan 1000 woorden

Videocoaching geeft de uitstraling van de organisatie een boost

Straal uit wat u wilt overbrengen. Videocoaching geeft een goed beeld van uw effectiviteit als leerkracht, manager of zorgverlener in uw werkomgeving. In mijn coaching, op basis van de video-opnamen, leg ik de nadruk op uw sterke punten. Het voorbeeld hieronder laat zien dat het werkt en welke effecten dat oplevert.

Groei en ontwikkeling van mens en organisatie

Charlotte van Doorn,  directeur primair onderwijs van scholen in Zwolle en Hengelo, nam Durk Bakker Onderwijsadvies & Beeldcoaching in de arm voor een samenwerkingsproject. Het doel was professionalisering van de leerkrachten. Dat moest resulteren in een hogere leeropbrengst van de leerlingen en betere communicatie binnen de schoolorganisatie.

Verbinding met vertrouwen en vrijheid

“Leerkrachten hebben het vertrouwen èn de vrijheid nodig om te scheppen en creëren”, legt Charlotte uit. “In het project met Durk Bakker was het mijns inziens daarom cruciaal dat ik als leidinggevende enerzijds ruimte gaf en anderzijds faciliteerde.”

Motivatie is een voorwaarde voor verbetering. Charlotte sprak op voorhand met de leerkrachten over videocoaching en liet hen zelf beslissen over deelname. Het percentage leerkrachten dat mee wilde doen, was 100%. 

De coaching van de leerkrachten heeft er volgens Charlotte toe geleid dat de algehele kwaliteit van de scholen zich in korte tijd verbeterde. De volgende punten zijn volgens haar de kracht van videocoaching:

  • De authenticiteit en het talent van de persoon staan centraal.
  • Het is maatwerk in plaats van een teamtraining
  • Het is een sociale leervorm met collegiale consultatiegesprekken over leerervaringen.

Kritisch, positief en opbouwend

Charlotte van Doorn beveelt videocoaching aan voor elke schoolorganisatie die zaken als leeropbrengst en communicatie wil verbeteren. “Durk beschikt over een kritische grondhouding. Hij is altijd positief en opbouwend naar de betrokken leerkrachten.”

Voor meer informatie over haar ervaring met Durk Bakker Onderwijsadvies & Beeldcoaching neem telefonisch contact op via 06-17415250